Banner Shadow

O nas

Formularz kontaktowy

Pomoc

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW – MONTER SERWISANT SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

MONTER-SERWISANT SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zadania:

 • montaż urządzeń i usług telekomunikacyjnych u abonentów (TV oraz Internet- technologia GPON, Ethernet);
 • konfiguracja urządzeń telekomunikacyjnych (np routery)
 • spawanie światłowodów ( mile widziane )
 • usuwanie uszkodzeń, awarii na sieciach dostępowych
 • instalacje przyłączeniowe – napowietrzne i ziemne

Nasze oczekiwania:

 • umiejętności techniczne i ogólnobudowlane
 • zdolność logicznego myślenia.
 • umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami montażowymi;
 • prawo jazdy kat. B

Prosimy o kontakt pod nr  509 242 509

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy PPHU Matrix Zbigniew Sójka (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU MATRIX Zbigniew Sójka, ul. Rokicińska 34,     95-006 Kurowice, jako pracodawca;

2)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie – iod@matrixinternet.pl, pisemnie pod adresem Administratora;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do którego Pani/Pan przystępuje składając dokumenty aplikacyjne (art. 6 ust.1 lit. b), natomiast inne dane, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO) która może być odwołana w dowolnym czasie;4)       Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofniecie zgody może mieć następującą formę: ‘ Z dniem …. cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu, poczty elektronicznej. Podpis, data”.  

5)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie obwiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia;6)       Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury – będą niszczone.

7)       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów prawa, następujące uprawnienia:

–     dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora danych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter obowiązkowy w zakresie wynikającym z przepisów, a ich nie podanie w tym zakresie uniemożliwi rozpatrywanie Pani/Pana kandydatury. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

10)Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW – PRACE OGÓLNOBUDOWALNE – BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Prace ogólnobudowlane – Budowa sieci telekomunikacyjnych

Nasze oczekiwania:

 • przygotowanie i układanie przewodów i rur osłonowych
 • mile widziana umiejętność obsługi przecisku typu „kret”, skoczka , wdmuchiwarki,
 • obsługa minikoparki
 • przygotowanie i uporządkowanie terenu budowy

W przypadku chęci do pracy i zaangażowania, możliwe przyuczenie.

Prosimy o kontakt pod nr  509 242 509

 Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy PPHU Matrix Zbigniew Sójka (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU MATRIX Zbigniew Sójka, ul. Rokicińska 34,     95-006 Kurowice, jako pracodawca;

2)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie – iod@matrixinternet.pl, pisemnie pod adresem Administratora;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do którego Pani/Pan przystępuje składając dokumenty aplikacyjne (art. 6 ust.1 lit. b), natomiast inne dane, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO) która może być odwołana w dowolnym czasie;4)       Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofniecie zgody może mieć następującą formę: ‘ Z dniem …. cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu, poczty elektronicznej. Podpis, data”.  

5)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie obwiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia;6)       Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury – będą niszczone.

7)       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów prawa, następujące uprawnienia:

–     dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora danych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter obowiązkowy w zakresie wynikającym z przepisów, a ich nie podanie w tym zakresie uniemożliwi rozpatrywanie Pani/Pana kandydatury. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

10)Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

Fałszywe wiadomości ! UWAŻAJCIE !

W związku z ostatnio docierającymi do nas informacjami chcieliśmy przekazać kilka uwag aby uniknąć i zabezpieczyć się przed oszustwami. 

1. Firma Matrix rozsyła wiadomości WYŁĄCZNIE INFORMACYJNE. Nie podaje w swoich wiadomościach żadnych linków do portalów transakcyjnych czy płatnościowych a jedynie do panelu klienta gdzie można sprawdzić swoje saldo. Poprawny i jedyny adres to https://panel.matrixinternet.pl/ 

2. Rozsyłane przez nas informacje są przekazywane:

– drogą mailową wyłącznie z adresu mailowego: 

 • biuro@matrixinternet.pl
 • dominik.l@matrixinternet.pl
 • lukasz.s@matrixinternet.pl

– sms-owo z nr telefonu:509 242 509, 505 046 206, 533 733 041, 512 232 500, 505 150 486, 570 507 444.

– za pomocą zautomatyzowanego systemu bez możliwość odpowiedzi na wiadomość.


Warto zwrócić uwagę na poprawność maila gdyż oszuści potrafią dorzucić jedną literkę do maila a my w codziennym zabieganiu nie zwracamy na to uwagi. 

Częstym zabiegiem oszustów jest prośba o płatność na jakąś nieznaczącą kwotę np. : „Ze względu na brak wpłaty Twoje konto zostanie zablokowane. Aby zapobiec blokadzie prosimy o wpłatę 1,00zł.  – to przykładowy SMS, jaki może trafić na naszą komórkę.  Dlatego zwracamy uwagę, że jedynymi nr telefonów, w których może być zawarta informacja z prośbą o płatność są nasze firmowe nr telefonów oraz automat rozsyłający informacje o zaległościach jednak bez żadnych linków czy odnośników do stron.

Nie prosimy o dodatkowe wpłaty za usługi specjalne . Pobieramy od Państwa środki wyłącznie za świadczone usługi lub usługi dodatkowe tj. abonament internetowy lub telewizyjny oraz usługi określone w Cenniku.

Firma Matrix nie posiada kont w żadnych portalach społecznościowych typu np. Facebook 
Wszelkie informacje otrzymane z takiego źródła są próbą oszustwa.


Polecamy również serię poradników jak zabezpieczyć się przed cyberprzestępczością.

Więcej informacji dostępnych w zakładce Dokumenty->Poradniki 

Pozdrawiamy

 Zespół Matrix

Informacja o zmianie Umów Abonenckich o świadczenie Usług telekomunikacyjnych

W celu pobrania informacji w formacie PDF proszę kliknąć poniżej:

Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa zmianie ulegnie treść Państwa umów zawartych z Operatorem.

Postanowienia umowne dotyczące prawa wypowiedzenia Umowy Abonenckiej zastępujemy nowym punktem o następującym brzmieniu:
„Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone 1) w formie pisemnej bądź 2) dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.”


„Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci:
a) wiadomości mailowej na adres e-mail: biuro@matrixinternet.pl
b) lub telefonicznie wysyłając wiadomość sms pod numerem: 509 242 509”


„W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu w formie dokumentowej Dostawca Usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:
a) wysłanie wiadomości SMS-a – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej,
W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Dostawca Usług potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.”


Postanowienia umowne dotyczące przejścia umowy w czas nieokreślony, po upływie czasu określonego na jaki została umowa zawarta zastępujemy nowym punktem o następującym brzmieniu:
„Umowa Abonencka zawarta na czas określony po upływie terminu obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Dostawca Usług informuje Abonenta na trwałym nośniku:
a) w formie PDF wysłanym na adres e-mail wskazany w Umowie, lub
b) na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie,

 • o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Abonent może złożyć oświadczenie w formie:
  a) e-mail na adres : biuro@matrixinternet.pl
  b) na piśmie na adres: PPHU MATRIX Zbigniew Sójka, 95-006 Kurowice, ul. Rokicińska 34
 • o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony.
  Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym w dniu przekształcenia umowy na czas nieokreślony, zgodnie z taryfą dla umów na czas nieokreślony.
  Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.”
  ,,W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu, w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie trwania wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”